laman

15 November 2012

Salam 1 Malaysia,

Diharapkan rakan-rakan semuanya sihat-sihat belaka. Laman blog yang saya sediakan ini adalah untuk berkongsi maklumat denganrakan-rakan mengenai topik “ Cinta Bahasa Kita”.

Kita sebagai rakyat  yang merdeka bermunasabah diri agar segala perjuangan tokoh kemerdekaan kita dahulu dipertahankan. Belia hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menelusuri sejarah . Sejarah membuktikan bahawa perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum penting demi menjamin kedaulatan Negara. Atas dasar ini, Maka para pejuang kemerdekaan dahulu menegaskan betapa pentingnya penyatuan masyarakat berbilang kaum di Negara ini melalui satu bahasa yang menjadi jati diri bangsa Malaysia. Oleh itu, “ Cintai bahasa Kita”.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekalian kerana mengunjungi blog ini. Jika terdapat sebarang kekurangan , maaf jua yang dipinta.
                                                                                                                                  
____________________________________________________________________________
01 Desember 2012

Salam sejahtera,

Laman yang saya sediakan ini adalah untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan murid. Dalam laman ini terdapat aktiviti pembelajaran, gambar, video, audio dan lembaran kerja.

1. Aktiviti pembelajaran - bahagian ini mempunyai bacaan KSSR
                                          Tahun Satu, Kata Seru, Kata Sendi dan
                                          Kesalahan tatabahasa.

2. Gambar                       - dalam bahagian ini terdapat gambar dan
                                          logo cintai bahasa.

3. Video                          - Bahagian ini mempunyai cerita anak arnab
                                          hilang, video penggunaan kata adjektif
                                          dalam penulisan, lagu kanak-kanak yang
                                          menarik seperti selamat pagi kami
                                          ucapkan, burung kaka tua, ikan kekek mak
                                          ilui dan videa pendek mengenai bahasa
                                          jiwa bangsa serta lagu klasik 1 bahasa, 1
                                          bangsa, 1 negara.

4. Audio                          - lagu bahasa jiwa bangsa.

5. Lembaran kerja           - Latihan yang disediakan memberi peluang
                                          untuk guru menguji kefahaman murid.

No comments:

Post a Comment